Related posts

Gość Poranka, 24 sierpnia 2017

Możemy zażądać od Niemiec bilonów euro, tylko jak PiS chce je wyegzekwować? Będziemy zajmować Niemcom rachunki w Polsce? Aktywa ich firm?! A poza tym uważam, że PiS należy zdelegalizować.

wSensie.pl, 8 maj 2017

Trzeba jak najszybciej odsunąć PiS od władzy. Potrzebujemy profesjonalistów takich jak ambasador Schnepf, a nie nie takich amatorów jak minister Waszczykowski.

Posted