Nowoczesny POseł, 15 lipca 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy,

jeszcze raz dziękuję Wam za zaufanie. Bycie Posłem na Sejm Rzeczypospolitej, to największy honor i zaszczyt, jakiego mogłem dostąpić. To także wielka odpowiedzialność, ale i praca, którą starałem się przez minione 4 lata wykonywać najlepiej, jak umiałem. Starałem się pomóc każdemu, kto się o to do mnie zwrócił. Wiem jednak, że wiele razy nie byłem w stanie. Chciałbym podziękować każdemu z Państwa, za słowa wsparcia i życzliwości, za słowa otuchy i konstruktywnej krytyki, za przyzwoitość i wiarę, że Polska nie musi być Polską pisana tylko wg ideologii PiS.

Poniżej krótkie podsumowanie mojej 4-letniej kadencji
parlamentarzysty.

Related posts