Related posts

Liberté! 26 marca 2018

„Sztuka pobierania podatków porównywać można do skubania gęsi: należy wyrwać z niej jak najwięcej piór przy jak najmniejszym syczeniu ptaka”.

Jean-Baptiste Colbert

Posted